La Salle en casa

Localitza al teu professor i utilitza el compte de Google de l’escola per accedir al teu aula virtual. Fes una prova entrant a el Col·legi DEMO. La contrasenya és 1234.